Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Schipper Life Coaching

Annulering en restitutie

Voor Coaching:

Bij annulering door  de coachee of de opdrachtgever (bv. de werkgever) voor Coaching en/of andere begeleidingstrajecten wordt binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak 100% van het tarief berekend van de geannuleerde uren (c.q. van de overeengekomen hoofdsom), tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten wordt 50% van deze kosten berekend.


Voor Workshops:

Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden.

Bij annulering van uw inschrijving voor workshop tot twee weken voor aanvang van de workshop, wordt te allen tijde € 24,- aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht.

Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de workshop, dan brengen wij (mits dit bedrag hoger is dan hierboven genoemde kosten) de helft van het totale factuurbedrag in rekening.

Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens  de workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.

 

Door u reeds aan SchipperLifeCoaching betaalde bedragen, waarop u door annulering onzer- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door SLC binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.

Bij ziekte of plotselinge verhindering van de workshopleider  behoudt SLC  zich het recht voor u een andere datum voor te stellen of u kunt uw deelname gerestitueerd krijgen (onder aftrek van €24 aan hierboven genoemde kosten).