Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze Life- & Loopbaancoaching

Hoe ziet een gemiddeld coachtraject er uit?

Stap  1: Kennismaking

Stap  2: Intakegesprek en formuleren van de coachvraag.   Bespreken aantal sessies, tarief, voorwaarden en verwachtingen.

Stap  3: Wie ben ik, de focus ligt op zelf-ontdekking. Hierbij kunnen 1 of meerdere testen worden ingezet.

Stap  4: De focus ligt hier op zelfinzicht en zelfontwikkeling n.a.v. de bespreking van de test(en).

Stap  5: Tussenevaluatie

Stap  6: Wat wil ik? Hierbij gaan we onderzoeken wat je persoonlijke missie en doelen zijn. Ook het bepalen van concrete doelstellingen vindt hier plaats.

Stap  7: Wat kan ik? Denk hierbij aan het onderzoeken van competenties en aan competentieontwikkeling gerelateerd aan je doelstellingen. Ook gedrag, geweldloze communicatie, stress(reductie), vitaliteit en effectiviteit kunnen hier onderwerpen zijn.

Stap  8: Plan van aanpak. Eerste of verdere stappen zetten.

Stap  9: Vieren van je successen!

Stap 10: Eindevaluatie: is de coachvraag beantwoord? Zijn de gewenste resultaten bereikt?

Omdat ik ervan uitga dat jij als coachee medeverantwoordelijk bent voor de resultaten zijn wij beiden verantwoordelijk voor de coaching en kiezen er vrijwillig voor.

Van mij mag je verwachten dat ik mij professioneel inzet en gebruik maak van diverse hulpmiddelen en methodes die ik me eigen heb gemaakt om jouw traject tot een succes te maken.